Akıllı aptallıkları

Akıllı insanlar, aptallar için akıllıca şeyler yaparlar ki, dünya aptallığı yensin ve aptal uyuşukluğunu bir çabuk atlatsın. Akıllıların aptallıklarla mücadelesinde aptalca düşünmek zorunda kalmaları onca akıllılık gerektiren işlerde uğraşmış olmalarını gülünç hale getiriyor. Ve onlara gülen aptalların karşısında akıllıların aklını kaybetmesi de olası.