Değmesin ellerimiz

Buse ile mi avundun, neden bu cengaverliğin? Nasıl emin olabiliyorsun da riskleri çayda çıra olarak görüyorsun? Ne ile avuttum seni, değdi mi dersin? Kuzguncuk sakini yuvanda teksin anladım. Bazı insanlarda böyledir, bazıları da şöyle deyip geçmeyi yeğledim.