Senin Gibi

Karşılığı yoktu, buldu ama yanlış yerlerde. Birçokları oldu, gelip geçtiler. Aynı his ancak zor olanlarda geldi. Nadiren... Şaşkınlıkla karışık beklentilerde. Namusu vardı ya da yoktu bir yerlerde. Kaçınmalıydı, utanmaz duyguları apaçıktı. Sarmaşıklarla dolanmıştı yaprakları. Kıyısından yürüdüğü insanlardan bazısı, Denizine koyveriyordu. Tuhaftı evet ama bu canlılık... Eskiye ait ve ondan farklıydı.